How-to video’s

De how-to video's hebben allemaal een onderwerp. Deze onderwerpen zijn: relaties, contracten, facturen, berichten, onderhoud en browser.

In deze laatste categorie kunt u zien hoe u handig gebruik kunt maken van uw browser.

In het zoekgedeelte van de video's kunt u een zoekterm ingeven om het aantal getoonde video's te beperken.

 

Video Omschrijving Onderwerp
Video Omschrijving Onderwerp
Invoeren Relaties Het invoeren van een nieuwe relatie Relaties
Invoeren / wijzigen Contactpersonen Een beschrijving van het invoeren en wijzigen van extra contactpersonen Relaties
Import Contactpersonen Importeren van contactpersonen vanuit een excel sheet Relaties
Nieuw Contract
1. Datums en ruimten
2. Financieel en Condities
3. Diensten
4. Afdrukken en koppelen
Invoeren nieuwe Contracten. Achtereenvolgens ziet u hoe datum, ruimten, financiële gegevens, condities en diensten ingevoerd worden. Tenslotte wordt het afdrukken en koppelen Contracten
Offerte deel 1
Offerte deel 2
In deze video's ziet u hoe u offertes gebruikt Contracten
Contracten Verlengen Verlengen van Contracten Contracten
Contracten Indexeren Indexeren van Contracten Contracten
Contract Samenvoegen
Openen xml samenvoegdocument in word
In deze video ziet u hoe de gegevens van een contract in een word document weggeschreven worden.

In de tweede video ziet u wat u kunt doen als het document niet gedownload wordt maar als een pagina getoond wordt

Contracten
Koppelen contract aan berichten informatie Door het contract te koppelen bij berichten informatie worden variabele kosten automatisch gefactureerd. U kunt hierbij denken aan het aantal berichten, verstuurde sms of vastgelegde afspraken Berichten
Contracten
Aanmaken factuurrun en proeffacturen Het aanmaken van een factuurun en de daarbij behorende proeffacturen Facturen
Verwerken proeffacturen Het wijzigen van proeffacturen en het verwerken van proeffacturen naar facturen Facturen
Export en incasso van facturen Exporteren van de facturen naar uw boekhouding en het aanmaken van een incassobestand Facturen
Sepa Incasso:
Deel 1
Deel 2
Aanmaken van een sepa incasso bestand Facturen
Versturen facturen per e-mail Hoe u facturen per mail verstuurt Facturen
Deelbetalingen en ontvangsten Het boeken van deelbetalingen en ontvangsten Facturen
Herinneringen maken en mailen Herinneringen aanmaken en mailen met Computoria Facturen
Servicekosten afrekening Hoe u met Computoria een afrekening voor servicekosten maakt Facturen
Import verbruiken Importeren van verbruiken Facturen
Import debiteuren Exact online Import debiteuren Exact Online Facturen
Import debiteuren Informer Import debiteuren Informer Facturen
Import facturen Informer Import facturen Informer Facturen
Jaaroverzicht service en huur Management info: waarin u ziet hoe u een overzicht maakt Facturen
Bericht invoeren, instructie en informatie Een bericht invoeren en de velden instructie en informatie Berichten
Invoeren bericht Drie verschillende manieren om een nieuw bericht in te voeren Berichten
Bericht opties 1 De werking van verschillende knoppen in het berichtenscherm Berichten
Bericht opties 2 De werking van verschillende knoppen in het berichtenscherm Berichten
Scripts en teksten De werking van scripts en teksten bij een nieuw bericht Berichten
Berichtenlijst De verschillende mogelijkheden van de berichtenlijst worden getoond Berichten
Kopiëren en plakken status Kopiëren en plakken van status informatie van bedrijven en personen Berichten
Nieuwe melding Nieuwe melding en aanpassen status Onderhoud
Opdrachtverstrekking Uw leverancier opdracht geven om onderhoud uit te voeren Onderhoud
Nieuwe dienst en tarief Nieuwe dienst en tarief Contracten Instellingen
Instellingen voor het vesturen van facturen per mail. Een overzicht hoe u Computoria moet inrichten om facturen per mail te versturen Facturen Instellingen
Instructie en Informatie Waar legt u instructies en informatie vast bij een relatie. Die vervolgens in een nieuw bericht getoond worden Berichten Instellingen
Documenten in berichten Hoe koppelt u documenten aan relaties en gebruikt die vervolgens in een bericht Berichten Instellingen
Status Datum afhankelijke statussen voor bedrijven en personen bij berichten Berichten Instellingen
Scripts en teksten Instellingen voor automatisch scripts en teksten in nieuwe berichten Berichten Instellingen
Berichten verzenden Instellingen per relatie die bepalen wanneer en hoe vaak berichten verzonden worden Berichten Instellingen
Onderhoud instellingen deel 1
Onderhoud instellingen deel 2
De benodigde instellingen voor Onderhoud Onderhoud Instellingen
Firefox inrichten voor Computoria Firefox inrichten met als opstartpagina computoria.
Maken van verschillende favorieten voor relaties, contracten enz.
Browser
Firefox meerdere tabbladen Firefox werken met meerdere tabbladen Browser
Wissen geschiedenis Wissen van de geschiedenis in Firefox Browser