Onderhoud en maatwerk

 Als u kiest voor software van Computoria dan hebben wij de intentie om met u een jarenlange samenwerking aan te gaan, onderhoud en maatwerk zijn dan ook vanzelfsprekend.
Doordat de software bij ons gehost wordt is onderhoud inbegrepen. Daarmee heeft u recht op toekomstige verbeteringen en nieuwe versies van de door u aangeschafte modules en blijft uw software dus up-to-date.
U beschikt dus steeds over een recente versie.

Standaard software U krijgt regelmatig updates en nieuwe versies in verband met:

  • Nieuwe wet- en regelgeving
  • Technische ontwikkelingen in de automatisering
  • Verbeteringen en uitbreiding bestaande functionaliteit

Maatwerk

Computoria realiseert desgewenst aanvullend maatwerk voor u. Dit kunnen heel specifieke zaken zijn, alleen van belang voor één klant. Bijvoorbeeld een speciaal overzicht. Soms betreft het een kleine uitbreiding van het pakket die, afhankelijk van de belangstelling van andere klanten, uiteindelijk tot een aparte module uitgebouwd wordt. Voorbeelden zijn een module Uren en een postregistratie faciliteit.

Ook dit maatwerk wordt tegen het standaard tarief in de onderhoudsovereenkomst opgenomen. Daarmee verzekert u zich ervan dat uw maatwerk aan blijft sluiten bij nieuwe versies van onze software.
Sterker nog: als het voor u gerealiseerde maatwerk in een later stadium opgenomen zou worden in een standaardmodules dan vervallen voor u de onderhoudskosten op uw maatwerk!